Pythagorova věta a druhá mocnina čísla

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:76.08 KB
Formát dokumentu:DOCX
Popis:

Materiál ve formě textového dokumentu byl autorem vytvořen jako čtvrtletní práce, ověřující znalosti učiva prvního čtvrtletí osmého ročníku. Materiál obsahuje šest sad úloh, které jsou zaměřeny na výpočty délek stran pravoúhlého trojúhelníku a výpočty druhé mocniny a odmocniny za pomoci tabulek. Materiál obsahuje formální gramatické a typografické chyby, neshody mezi zadáním a řešením, zaokrouhlení výpočtů (kvůli práci s tabulkami), které se ale navenek tváří velmi přesně (pracujeme např. s přesností na desetiny mm, přitom rozdíl mezi přesným výsledkem a výsledkem uvedeným v řešení je v řádu jednotek milimetrů).

Nedoporučujeme v tomto stavu k použití široké učitelské veřejnosti.