Pythagorova věta a druhá mocnina čísla

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:76.08 KB
Formát dokumentu:DOCX
Popis:

Materiál je zamýšlen jako opakovací test látky druhá mocnina a odmocnina, Pythagorova věta a pravoúhlý trojúhelník. Obsahuje gramatické a typografické chyby a po didaktické stránce není nijak přínosný.

Nedoporučujeme k použití.