Prvočísla

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:88.91 KB
Formát dokumentu:DOCX
Popis:

Materiál ve formě textového dokumentu obsahuje popis principu hledání prvočísel metodou Erathostenova síta a tabulku pro vyškrtání složených čísel.

Materiál tohoto typu není třeba, jde o opakování již mnohokrát vytvořeného materiálu bez jakékoliv přidané hodnoty.