Prvočísla a složená čísla, největší společný násobek, nejmenší společný násobek

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:1.18 MB
Formát dokumentu:PPT
Popis:

Materiál je dle autora určen „pro frontální práci se žáky“, tj. využití prezentace při zavádění a procvičování učiva.

Úvodem je uvedeno několik navozujících otázek a dále následuje podpora výkladu nového učiva, přičemž závěrem jsou uvedeny čtyři úlohy s výsledky bez podrobného řešení jen na procvičení.

V prezentaci je téma velmi zdařile zpracováno, příklady jsou vhodně použity, podrobně a správně vyřešeny.

Za drobné nedostatky lze považovat občasné překlepy, nedostatečně vysvětlení problému s prvočíselným rozkladem na snímku 8 a nepřesné zadání čtvrté úlohy z neřešených příkladů na předposledním snímku prezentace.

Domnívám se, že i přes výše uvedené nedostatky je materiál vhodný pro použití při výuce, ale i tak by bylo vhodné nedostatky odstranit.