Prvočísla a čísla složená

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:727.04 KB
Formát dokumentu:PPT
Popis:

Materiál v podobě jednoduché prezentace je určen k vysvětlení rozdílu mezi prvočíslem a číslem složeným. V úvodu materiálu je uvedena definice prvočísla a čísla složeného, správně je zdůrazněno, že číslo 1 nepatří mezi prvočísla ani mezi čísla složená.

Následuje jedna řešená úloha, ve které mají žáci mezi čísly od 1 do 22 vyhledat prvočísla a čísla složená. V řešení úlohy není dvojka označena jako prvočíslo. Materiál neobsahuje žádné další úlohy k procvičení, jedná se o obsahově chudý materiál.

Materiál je po formální stránce nevhodně zpracován, na listech se vzorovou úlohou je nevhodně řešená barevnost pozadí a písma, která velmi zhoršuje čitelnost materiálu, písmo na listech zasahuje až do nečitelného levého okraje listu. Autor používá množství animací a efektů, které ale nezvyšují přehlednost prezentace, spíše naopak. 

Nedoporučujeme k použití, lze najít množství kvalitnějších materiálů se stejnou tématikou.