Průměr

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:269.59 KB
Formát dokumentu:DOCX
Popis:

Materiál ve formě textového dokumentu byl vytvořen jako metodická podpora při výuce látky průměr. V úvodu materiálu je na dvou slovních úlohách vysvětlen postup při výpočtu aritmetického průměru, do kterého žáci dopisují vypočtené údaje. Druhou část materiálu tvoří 2 slovní úlohy k samostatnému řešení. 

Početně jsou úlohy velmi jednoduché, materiál se zaměřuje na zvládnutí postupu při výpočtu. Materiál je velmi pěkně strukturován a gradován, při samostatné práci může dobře sloužit jako metodická opora slabším žákům.

Součástí materiálu je správné řešení všech úloh.