Prověrka na poměr

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:2.05 MB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k procvičení, případně ověření znalostí žáků z tematického celku poměr. Jde o naskenovaný test, obsahující 4 otevřené úlohy, ve kterých žáci upravují poměr na základní tvar, počítají jednotlivé členy poměru a dělí celek na části v daném poměru. Úlohy jsou spíše základní náročnosti, většinou jsou zadané jako slovní aplikační úloha ověřující pochopení látky. 

Součástí materiálu jsou správná řešení všech úloh. Po formální stránce jde o slabší materiál, materiál je naskenován v nižší kvalitě. Lze využít např. pro domácí samostatné procvičení a upevnění učiva.