Procvičování

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:966.74 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál obsahuje pracovní listy, které je možno využít pro samostatnou práci žáků, jako daltonské pracovní listy nebo jako testovací listy pro ověřování znalostí žáků. 

Zaměřuje se na učivo písemné sčítání, odčítání, násobení a dělení.

Řešení 3.příkladu ve cvičení A/1 je chybné.

V řešení 3. příkladu ve cvičení A/4 jsou zaměněna čísla.

Řešení 4. příkladu ve cvičení A/4 je chybné.