Procvičování výpočtu složitějších číselných výrazů

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:64.17 KB
Formát dokumentu:DOCX
Popis:

Materiál v podobě textového dokumentu je určen k procvičení celku hodnota číselného výrazu. V úvodu materiálu jsou shrnuta pravidla pro počítání číselných výrazů (priorita operací, závorky), následují řešené ukázkové příklady. Druhá část materiálu obsahuje pracovní list s celkem 26 úlohami k samostatnému procvičení látky. Úlohy jsou různé náročnosti, některé se více zaměřují na prioritu operací, případně práci se závorkami, jiné se více soustřeďují na procvičení počtů, zejména operace dělení a násobení víceciferných čísel. Materiál obsahuje malé množství úloh (jedinou) na práci s vnořenými závorkami, více pozornosti by si zasloužily i různé možnosti uzávorkování týchž čísel a operandů, aby si žáci uvědomili důležitost správného postupu.

Součástí materiálu jsou kontrolní správná řešení, materiál tedy lze použít i k samostatné práci žáků, případně k domácímu procvičení s možností vlastní kontroly.