Procvičování výpočtu složitějších číselných výrazů

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:64.17 KB
Formát dokumentu:DOCX
Popis:

Materiál ve formě textového dokumentu je určen k procvičování tématického celku úprava číselných výrazů. V úvodu materiálu je připomenuta priorita jednotlivých početních operací a na vzorové řešené úloze je demonstrován postup při výpočtu složitějšího číselného výrazu. Bohužel řešení demonstrační úlohy obsahuje několik chyb - v zápisu výrazu chybí ukončovací kulatá závorka, při výpočtu je nesprávně uveden mezivýsledek násobení čísel šest krát devět jako třicet šest. Před použitím ve výuce je zapotřebí tyto chyby opravit.

Druhá část materiálu obsahuje jednoduché číselné výrazy, které mají žáci počítat zpaměti. Úloha se zaměřuje na různé možnosti uzávorkování stejných číselných výrazů a vede žáky k uvědomění, jak důležité umístění závorek může být.

Třetí část materiálu obsahu 26 číselných výrazů různé obtížnosti, které žáci samostatně řeší.

Součástí materiálu je správné řešení všech předložených úloh.

Materiál obsahuje typografické chyby v zápisu číselných výrazů (autor nepoužívá editor rovnic bez nějž nelze v textovém dokumentu bezchybně zapsat číselný výraz).