Procenta

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:3.63 MB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Atraktivně zpracovaný materiál obsahující příklady k souhrnnému procvičení celku procenta. Materiál je určen pro samostatnou práci žáků, průvodce - moudrá sova - udílí metodické rady a podněcuje žáky k práci. Součástí materiálu jsou správná řešení příkladů. V naprosté většině řešení je upřednostňován postup výpočtu přes 1% - upozornit žáky, že k témuž výsledku mohou dojít jinými cestami. Zejména v tomto celku je vhodné dát žákům na výběr metodu výpočtu, která jim nejvíc vyhovuje. Materiál obsahuje i aplikační slovní úlohy z reálného života blízkého žákům.

První příklad obsahuje metodicky zdařilé propojení celku procenta s jiným vyjádřením téže části celku (graficky, zlomkem).