Procenta - základní pojmy

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:86.02 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Materiál v podobě textového dokumentu byl vytvořen jako výuková podpora při výkladu látky procenta, konkrétně výpočet základu a je určen pro žáky s SVP. Materiál je obsahově velmi jednoduchý, ve dvou řešených příkladech se zaměřuje na postup výpočtu základu, je-li dáno 1 % a výpočet 1 % je-li dán základ. 

Pro využití v běžné třídě je materiál příliš jednoduchý, pro žáky s SVP je obsah učiva přiměřeně redukován. Pro názornost by bylo vhodné propojit cvičení s reáliemi z žákova prostředí.