Procenta - základni pojmy

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:2.49 MB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál je určen k procvičení základních pojmů z tematického celku procenta - procento, počet procent, základ, procentová část. Obsahově jde o velmi chudý materiál, bez přidané hodnoty. Neobsahuje žádné inovativní či zajímavé úlohy, po formální stránce taktéž není příliš zdařilý (špatný sken). Nedoporučujeme k užití.