Procenta - základní pojmy, příklady

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:90.11 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Materiál ve formě textového dokumentu je určen k procvičení výpočtu 1 % ze základu a 100 %, je-li zadáno 1 %. Obsahově jde o velmi chudý materiál, podobné úlohy je učitel schopen zadávat bez přípravy dle potřeby. Součástí materiálu není  kontrolní řešení, materiál tedy nelze použít ani k samostatnému procvičování.