Procenta - výpočet procentové části

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:94.21 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Materiál v podobě textového dokumentu byl vytvořen jako výuková opora při probírání látky výpočet procentové části. Je dle autora určen zejména pro žáky s SVP, ale lze jej využít i pro ostatní žáky. V odvození vzorce pro výpočet autor vychází ze znalosti výpočtu jednoho procenta, výpočty jsou tedy vždy vedeny přes jedno procento.

Součástí materiálu jsou dva vzorové řešené příklady, na kterých je postup výpočtu vysvětlen.

Doporučujeme k využití pro žáky s SVP nebo pro žáky, kteří potřebují látku dovysvětlit či dohnat samostudiem.