Procenta ve slovních úlohách

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:185.94 KB
Formát dokumentu:PPTX
Popis:

Materiál ve formě jednoduché prezentace je určen k procvičování tématu procenta. Obsahuje 6 slovních úloh, zadání jedné z nich pokrývá problematiku vícenásobného výpočtu procent z různých základů. Úlohy vychází z reálií blízkých žákům, bohužel kvůli použití letopočtů a cen z doby vzniku materiálu tento rychle stárne a stává se pro žáky archaickým.  

Součástí prezentace není (s výjimkou posledního cvičení) správné řešení úloh.