Procenta ve slovních úlohách

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:1.99 MB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál obsahuje zajímavé originální úlohy, bohužel nevhodně formulované (úlohy 1 a 2). Úloha 3 by byla pěkná, pokud by se řešila obecně, údaj o délce strany původního čtverce je nadbytečný a kvalitu úlohy snižuje.

Po formální stránce je materiál také spíše nižší kvality, z těchto důvodů nedoporučujeme k hromadnějšímu šíření a užití materiálu.