Procenta - počet procent

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:75.46 KB
Formát dokumentu:DOCX
Popis:

Materiál v podobě textového dokumentu je určen k procvičení látky procenta - výpočet procentové části. Materiál má formu pracovního listu, který obsahuje 10 jednoduchých početních úloh zaměřených na výpočet procentové části a také 5 slovních úloh k procvičení látky, které mají charakter zadání z reálné praxe.

Součástí materiálu není správné řešení. Materiál obsahuje formální a typografické chyby (různé fonty, nevhodná sazba mezer, velká a malá písmena, odskok části nedělitelného textu na další řádek a podobně). Dovolujeme si upozornit zejména na nevhodnou sazbu symbolu %, kdy autor často sází hodnotu veličiny a zmíněný symbol bez mezery (např. 18%), což je častá typografická chyba, na kterou by bylo vhodné žáky upozornit.

V úloze 13 mají žáci vypočítat kolik kg uhlíku obsahuje rašelina, z textu úlohy ale nevyplývá vztah mezi rostlinou a rašelinou, bude nutné tuto informaci doplnit, aby žáci mohli úlohu vypočítat, případně s žáky diskutovat vztah mezi rostlinami a rašelinou.