Procenta - počet procent 2

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:87.55 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Materiál v podobě textového dokumentu je určen k procvičení látky výpočet počtu procent. Materiál je koncipován jako pracovní list, obsahující 10 jednoduchých početních úloh a 5 slovních úloh jednoduššího typu. Slovní úlohy mají podobu zadání z reálné praxe, v některých úlohách žáci nejprve musí převést zadané veličiny na stejné jednotky, takže zároveň procvičují i převody jednotek (hmotnosti, rychlosti, objemu).

Součástí materiálu není správné řešení, žáci tedy nemají možnost samostatné kontroly správnosti svého řešení.