Procenta (daltonský list)

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:482.32 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě (Daltonského) pracovního listu ve formátu pdf je určen k procvičování tematického celku procenta. Obsahuje celkem 8 typů příkladů zaměřených na grafické znázornění procentové části, určení počtu procent, základu i procentové části. Materiál obsahuje také aplikační slovní úlohy z praxe blízké žákům. Slovní úlohy jsou originální, pracují i s vícenásobnými výpočty procentové části s různými základy. Materiál je srozumitelný a přehledný, zvolená forma a doplnění grafikou zvyšuje atraktivitu materiálu.

Součástí materiálu je také kontrolní řešení, materiál je tedy možné použít i pro samostatnou práci žáků včetně kontroly, případně jako náplň suplované hodiny.