Přirozená čísla

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:238.08 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Materiál v podobě textového dokumentu je určen k procvičování celku přirozená čísla. Pracovní list je uvozen krátkým zajímavým textem s tajenkou, kterou žák postupným řešením jednotlivých úloh odhaluje. Materiál obsahuje šest úloh zaměřených na sčítání a odčítání přirozených (velkých) čísel a šest úloh zaměřených na násobení a dělení (jednociferným, dvouciferným i tříciferným dělitelem beze zbytku). Úlohy jsou uzavřené, žák vybírá jednu odpověď ze čtyř nabídnutých možností.

Součástí materiálu je správné řešení jednotlivých úloh i znění celé tajenky.