Přirozená čísla – opakování

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:119 KB
Formát dokumentu:DOCX
Popis:

Materiál ve formě textového dokumentu je určen k procvičení celku přirozená čísla na začátku šestého ročníku. Obsahuje sadu 9 úloh zaměřených na početní operace s přirozenými čísly (sčítání, odčítání, násobení a dělení jednociferným dělitelem). Předložené úlohy jsou spíše jednodušší a měl by je bez problémů zvládnout každý žák. 

Součástí materiálu je správné řešení úloh, materiál lze tedy využít i pro samostatné opakování celku.

Pozor je potřeba dát u úlohy č. 6, kde v zadání nejsou jednotlivá sčítaná (odčítaná) čísla správně pod sebou zapsána, při zadání úlohy nebo při jejím vyhodnocení je dobré žáky přivést k myšlence důležitosti správného zápisu po formální stránce.