Přirozená a desetinná čísla - slovní úlohy

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:132.64 KB
Formát dokumentu:DOCX
Popis:

Materiál v podobě textového dokumentu je určen k procvičení celku desetinná čísla. Celý materiál je koncipován jako příběh o třech kamarádech, v rámci kterého žáci řeší různé úlohy s desetinnými čísly. Forma zpracování materiálu zvyšuje jeho atraktivitu pro žáky a jejich motivaci k samostatné práci. Úlohy jsou různorodé, kromě počítání s desetinnými čísly si v nich žáci procvičí i logický úsudek, práci s číselnou osou a převádění jednotek.

Součástí materiálu je správné řešení.