Princip matematické indukce

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:555.52 KB
Formát dokumentu:PPT
Popis:

Materiál je určen pro podporu výuky, kdy se žáci seznamují s metodou dokazování pomocí matematické indukce.

V hlavní části jsou popsány tři případy, kde se matematická indukce používá: dokazování platnosti určitého vztahu, dokazování dělitelnosti určitým číslem a dokazování n-tého členu dané posloupnosti. Na každý z typů je určena jedna úloha s autorským řešení a vždy následuje úloha na procvičení včetně řešení.

Domnívám se, že materiál je možné využit při výuce.