Přímý důkaz, důkaz sporem

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:610.3 KB
Formát dokumentu:PPT
Popis:

Materiál je dle autora určen „pro frontální práci se žáky“, tj. využití prezentace při zavádění nového učiva a jeho procvičení v rámci hodiny.

Úvodem jsou uvedeny typy důkazů a následuje podrobnější vysvětlení důkazu přímého a důkazu sporem, včetně pěti poměrně podrobně vyřešených ukázkových příkladů

V prezentaci je téma velmi zdařile zpracováno, příklady jsou vhodně použity a správně vyřešeny.

Domnívám se, že materiál je vhodný pro použití při výuce.