Přímá a nepřímá úměrnost, trojčlenka

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:95.52 KB
Formát dokumentu:DOCX
Popis:

Materiál ve formě textového dokumentu je určen k procvičení látky úměrnost (trojčlenka). Materiál má podobu pracovního listu, obsahujícího celkem 7 různorodých úloh, zaměřených na rozpoznání typu úměrnosti (přímá či nepřímá), zápis závislosti a také praktické aplikační úlohy spojené s problematikou přímé a nepřímé úměrnosti.

V první úloze, ve které mají žáci rozpoznat typ úměrnosti je v některých případech diskutabilní volba slov zadání (např. veličiny "množství zásob potravin a počet strávníků" nebo "rychlost auta a vzdálenost, kterou urazí" nemají při takovéto formulaci zadání žádný vztah vzájemné závislosti). 

Součástí materiálu je správné řešení, materiál tedy může sloužit i k samostatné práci či domácímu opakování s možností samo kontroly.