Přímá a nepřímá úměrnost (trojčlenka) (domino)

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:531.02 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál určený k procvičení látky přímá a nepřímá úměrnost má netradiční formu domina. První část materiálu obsahuje kontrolní správná řešení jednotlivých slovních úloh včetně postupu výpočtu a uvedení, zda se jedná o přímou či nepřímou úměrnost. Druhá část materiálu obsahuje samotné kostky domina k vytištění, případně zalaminování. Každá kostka obsahuje zadání slovní úlohy a v druhé části výsledek jiného příkladu. Materiál je díky svojí hravé a netradiční formě pro žáky atraktivní, atraktivita materiálu je podpořena také propojením zadání s reálným životem blízkým žákovské realitě.

Součástí materiálu je kontrolní řešení včetně postupu výpočtu.