Přímá a nepřímá úměrnost - 2. část

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:529.41 KB
Formát dokumentu:PPT
Popis:

Materiál v podobě prezentace v MS PowerPoint byl vytvořen jako metodická podpora při výkladu a procvičování tématu nepřímá úměrnost. Na třech úlohách je vysvětlen postup při řešení úloh tohoto typu. Při postupu řešení autor používá tzv. "šipkové pravidlo", které nevysvětluje ani neuvádí, proč toto pravidlo funguje. Zápis při řešení není volen vhodně, autor zapisuje neznámou x do jmenovatele rovnice, tím pádem nemůže použít ekvivalentní úpravy pro řešení rovnice a musí si vypomoci výše zmíněným šipkovým pravidlem. V prezentaci jsou hojně využívány animace, nicméně jejich časování není vhodné, často se např. část zadání objeví až po vyřešení úlohy apod.

Z výše uvedených důvodů (nevhodný zápis, nevhodné časování animací, nevysvětlená pravidla pro výpočet) nedoporučujeme k plošnému využití materiálu laickou ani odbornou veřejností.