Přímá a nepřímá úměrnost - 1. část

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:548.86 KB
Formát dokumentu:PPT
Popis:

Materiál v podobě krátké prezentace byl vytvořen jako metodická podpora při výkladu tématu přímá úměrnost řešená pomocí trojčlenky. Materiál obsahuje jeden typový příklad, na kterém je demonstrován zápis známých i neznámých skutečností, sestavení rovnice, která je následně vyřešena pomocí tzv. šipkového pravidla. V materiálu není vysvětleno proč šipkové pravidlo funguje, je předloženo jako fakt, kterému se mají žáci naučit mechanicky. 

Ve druhé části materiálu jsou uvedeny dva řešené příklady včetně postupu.

Obsahově jde o relativně chudý materiál. Bylo by vhodné jej doplnit o další úlohy k samostatné práci žáků.