Příklady na soustavy rovnic

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:176.25 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

V materiálu je zadány čtyři soustavy dvou lineárních rovnice o dvou neznámých a tři soustavy lineárních rovnice o třech neznámých.

Ke každé úloze jsou uvedeny výsledky.

Bohužel u úlohy g) uvedený výsledek není řešením druhé rovnice a je tudíž chybný.

Je také škoda, že není uvedeno podrobnější řešení.