Příklady na soustavy rovnic

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:79.9 KB
Formát dokumentu:PPTX
Popis:

Prezentace je určena pro podporu výuky řešení soustavy dvou lineárních rovnic o dvou neznámých pomocí libovolných metod nebo daných metod v závislosti na zadání vyučujícího.

V materiálu je zadáno sedm nepříliš složitých soustav lineárních rovnic, z nichž čtyři soustavy jsou o dvou neznámých a tři soustavy jsou o třech neznámých. Na snímku č. jsou následně uvedeny výsledky.

Obtížnost jsou soustavy přiměřenéspíše pro žáky ZŠ než pro žáky SŠ. Pro zopakování řešení soustav lineárních rovnic však úlohy vyhovují. Kvůli slabším žákům je škoda, že materiál neobsahuje i podrobné autorské řešení.

V materiálu se nevyskytují chyby grafického či typografického charakteru. Výsledky poslední (sedmé) úlohy jsou však chybné, patří [34/115; 159/115; 246/115] (editor neumožňuje zápis pomocí vodorovné zlomkové čáry).

Soubor není kompatibilní s běžným volně dostupným programem LibreOffice.org Impress a ani s aplikací Google Prezentace. Pro správné zobrazení daného souboru je potřeba aspoň program PowerPoint Mobile bez možnosti úpravy nebo komerční placený program PowerPoint z balíku MS Office.

Materiál je možné použít, po opravě výsledků poslední úlohy, v některé z hodin, kde se opakuje (mělo by se jednat o znalost ze ZŠ) řešení soustav dvou (tří) rovnic o dvou (třech) neznámých.