Příklady na rozklad kvadratického trojčlenu

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:181.17 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál se skládá z pěti úloh s lehce rostoucí obtížností.

Řešení je popsáno poměrně srozumitelně a bez chyb.

Materiál je možné bez problému použít při výuce.