Příklady na kvadratické rovnice I.

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:89.18 KB
Formát dokumentu:PPTX
Popis:

Prezentace je určena pro jednu z úvodních hodiny do výuky kvadratických rovnic. Cílem je, aby si žáci zopakovali (či se naučili) určení koeficientů kvadratické rovnice, výpočet diskriminantu a také určení kořenů kvadratické rovnice. Hlavní význam je ověření znalostí řešení kvadratických rovnic.

Na úvodním snímku jsou úlohy rozčleněny do dvou sad (A a B), přičemž v každé sadě jsou dvě úlohy (a, b). Na dalších dvou snímcích je následně uvedeno řešení úloh.

Řešení úloh je obtížné přiměřeně danému oboru SŠ.

V materiálu se nevyskytují chyby odborného matematického charakteru ani nedostatky grafického charakteru a ani chyby typografické.

Soubor není kompatibilní s běžným volně dostupným programem LibreOffice.org Impress a ani s aplikací Google Prezentace. Pro správné zobrazení daného souboru je potřeba aspoň program PowerPoint Mobile bez možnosti úpravy nebo komerční placený program PowerPoint z balíku MS Office.

Materiál je možné použít „tak jak je“ v některé úvodní hodině opakování učiva o kvadratických rovnicích.