Příklady k prověření znalostí

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:84.95 KB
Formát dokumentu:DOCX
Popis:

Materiál obsahuje pracovní list se sedmi cvičeními  na téma písemné sčítání a odčítání, slovní úlohy, násobení, převody jednotek, porovnávání, zaokrouhlování.

Pracovní list lze použít v tištěné formě jako opakovací písemnou práci.

Součástí materiálu je i řešení.