Převody jednotek 6. - objem

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:678.78 KB
Formát dokumentu:PPTX
Popis:

Materiál v podobě prezentace v MS PowerPoint je určen k procvičování tématického celku převody jednotek objemu. Materiál pracuje pouze s jednotkami duté míry (litr a odvozené jednotky). Prezentace je určena k promítání na tabuli a interaktivní práci s ní. Obsahuje celkem 10 úloh, u každé úlohy jsou nabídnuty 4 možnosti, ze kterých žák vybírá správnou odpověď. Odpověď je programem automaticky zkontrolována.

Lze použít i pro samostatné procvičování žáků. Prezentace musí být spouštěna v programu MS PowerPoint, jinak nebude kontrola správnosti řešení fungovat