Převody jednotek 2. - hmotnost

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:1.59 MB
Formát dokumentu:PPT
Popis:

Materiál v podobě jednoduché prezentace je určen k procvičení a ověření znalostí žáků z celku převody jednotek hmotnosti. Prezentace obsahuje 10 uzavřených testových úloh na převody různých jednotek hmotnosti, v každé úloze jsou nabídnuty čtyři možnosti, z nichž jedna je správná. Je-li prezentace spuštěna v prostředí MS PowerPoint, kliknutím na odpověď dojde k automatickému vyhodnocení, zda uživatel odpověděl správně či špatně, tato funkčnost ale při spuštění v jiném prostředí není přístupná, uživatel nemá možnost si své odpovědi ověřit.

Materiál pracuje i se zřídka používanými jednotkami cg a dg. Po formální stránce materiál obsahuje typografické chyby a nepřesnosti, zejména ve volbě fontů, zápisu hmotnosti a její jednotky.

Materiál lze použít při hromadném opakování jednotek hmotnosti s žáky, nedoporučujeme k individuálnímu procvičování kvůli chybějící možnosti ověřit si správnost odpovědi.