Převody jednotek 1. - hmotnost, kilogram

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:748.86 KB
Formát dokumentu:PPTX
Popis:

Materiál v podobě prezentace je určen k procvičení látky převody jednotek hmotnosti. Materiál obsahuje celkem 10 uzavřených testových úloh na převody jednotek hmotnosti, vždy s výběrem ze 4 nabídnutých odpovědí. Hmotnost je vždy zadána v kg, žák převádí tuto hmotnost na jiné jednotky, včetně řídce používaných jednotek dg a cg. 

Materiál je připraven v MS Power point, ve kterém po kliknutí na jednu z možností sw sám vyhodnotí, zda byla odpověď správná či ne, tato funkce není při spuštění v jiných programech přístupná. 

Materiál obsahuje formální a typografické chyby, které nebrání správnému porozumění (mezery mezi slovy, volba sklonu písma, volba fontu).