Převádění jednotek obsahu

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:154.62 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Pracovní list pro žáky 5. ročníku (dal by se použít i pro starší žáky) s tematikou procvičování/opakování učiva převod jednotek obsahu - km², a, ha. V první části si žáci procvičí menší jednotky a postupně na to naváží s většími. Jsou zde úkoly na přemýšlení, doplňování tabulek i sl. úlohy. Mj. se zde žáci dozví něco málo i ze zeměpisu. Neobsahuje řešení.