Převádění jednotek hmotnosti

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:80.64 KB
Formát dokumentu:DOCX
Popis:

Materiál ve formě textového dokumentu je určen k procvičení tématického celku převody jednotek hmotnosti. Materiál má podobu pracovního listu, který obsahuje celkem 8 různorodých úloh. Ve dvou sadách úloh žáci posunem o správný počet míst převádí mezi sebou údaje v gramech, kilogramech, centech a tunách. Následují slovní úlohy zaměřené na práci s jednotkami hmotnosti a správné převádění údajů zadaných v různých jednotkách. 

Všechny předložené úlohy jsou jednoduché, žáci při převádění pracují jen s celými čísly, případný zbytek vyjadřují v jednotce nižšího řádu. Slovní úlohy jsou pro žáky zajímavé zakotvením do běžného života.

Součástí materiálu je správné řešení všech úloh.