Převádění jednotek délky

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:87.85 KB
Formát dokumentu:DOCX
Popis:

Materiál ve formě textového dokumentu je určen k procvičení tématického celku převody jednotek délky. Materiál má podobu pracovního listu, který obsahuje celkem 4 různorodé úlohy. První sadu úloh tvoří tabulka, do které žáci doplňují údaje v jiných jednotkách délky, než v jaké je údaj v tabulce uveden. Ve druhé sadě úloh žáci sčítají nebo odčítají délkové údaje, zadané v různých délkových jednotkách, vždy tedy nejprve musí správně údaj převést na stejné jednotky a teprve poté vypočítat. Ve třetí úloze žáci délkové údaje řadí a ve čtvrté úloze doplňují do tabulky násobky změřené délky a převádějí na vhodné jednotky.

Všechny předložené úlohy jsou jednoduché, žáci při převádění pracují jen s celými čísly, případný zbytek vyjadřují v jednotce nižšího řádu. Předložené úlohy jsou pro žáky zajímavé také zakotvením do běžného života.

Součástí materiálu je správné řešení všech úloh.