Přenášení úhlu

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:851.97 KB
Formát dokumentu:PPT
Popis:

Materiál ve formě prezentace v MS PowerPoint byl vytvořen jako výuková podpora při výkladu látky grafické přenášení úhlu. Materiál je obsahově velmi chudý, na celkem 10 listech jsou vysvětleny dva kroky přenesení úhlu. Na každém listu je navíc pro každý prvek (polopřímka, bod, jiný objekt) použita animace, tedy vždy znovu a znovu čekáme, až se na obrázku objeví celý úhel AVB, případně další prvky, které již byly sestrojeny (minimálně v 5 a více krocích). 

Nedoporučujeme k hromadnému používání.