Pravoúhlý trojúhelník

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:296.96 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Materiál v podobě textového dokumentu je určen k ověření znalostí studentů z celku využití goniometrických funkcí v pravoúhlém trojúhelníku. Materiál obsahuje dvě zadání (skupiny) s podobnými úlohami. Úlohy se zaměřují na výpočty vnitřních úhlů v trojúhelníku na základě známých délek stran, výpočty délek stran a výpočty obsahů trojúhelníků. 

Součástí materiálu jsou správná podrobná řešení všech úloh, pouze v řešení příkladu 1B je zapotřebí opravit drobnou chybu ve výrazu cos(b/c) = 32,6/47 = 0,6936. Správně má být uvedeno cos α = 32,6/47 = 0,6936.