Pravoúhlý trojúhelník

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:296.96 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Materiál obsahuje pět typově různých úloh, zaměřených na planimetrii, konkrétně využití goniometrických funkcí v pravoúhlém trojúhelníku a úlohy z pravoúhlého trojúhelníku vycházející. Úlohy se dále zaměřují na obsah rovnoramenného či rovnostranného trojúhelníku, obsah mnohoúhelníku na základě znalosti poloměru opsané kružnice a další aplikace trigonometrie v pravoúhlém trojúhelníku.

Součástí dokumentu je i správné řešení úloh. Je třeba dát si pozor na drobné nedostatky v materiálu:

- Hodnoty a jejich jednotky jsou zadávány nekonzistentní formou.
- V prvním a druhém příkladu není v zadání uvedeno, u kterého vrcholu se nachází pravý úhel.

Materiál obsahuje drobné typografické chyby.