Pravidelný mnohoúhelník

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:248.32 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

V materiálu jsou zadané tři úlohy na obvod a obsah pravidelných mnohoúhelníků (10, 9 a 6), přičemž v první úloze je zadán pololoměr kružnice desetiúhelníku vepsané a ve druhé úloze je zadán poloměr kružnice devítiúhelníku opsané.

Bohužel se v řešení 1. úlohy vyskytuje chyba v nákresu, přičemž řešení vychází ze správného postupu. Výsledné číselné hodnoty jsou v rámci zvolené přesnosti správné. V úlohách však není zachována správnost zápisu jednotek i postup by mohl být komentován.