Pravidelný mnohoúhelník

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:248.32 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

 

Materiál ve formě textového dokumentu je určen k ověření znalostí žáků z celku obvod a obsah pravidelného mnohoúhelníku. Materiál obsahuje zadání tří podobných úloh, ve kterých mají žáci na základě zadaného poloměru opsané kružnice vypočítat obvod a obsah pravidelného n-úhelníku.

Součástí materiálu je i podrobné řešení úloh včetně ilustračních nákresů. V řešení úloh se objevují nejasnosti a chyby (viz. věcná a logická správnost materiálu a srozumitelnost a přehlednost materiálu).