Pravidelný čtyřboký hranol

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:2.07 MB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k procvičení tematického celku hranoly. Má podobu pracovního listu, obsahujícího několik vzájemně souvisejících aplikačních slovních úloh, ve kterých žáci počítají povrch pravidelného čtyřbokého hranolu podle zadaných údajů a následně počítají spotřebu materiálu pro výrobu krabiček tohoto tvaru a rozměrů. Úlohy jsou originální, zajímavé (svým zaměřením zejména pro dívky) a vhodně propojují několik různých obsahových témat. Některé úlohy jsou oproti realitě velmi zjednodušeny, v materiálu se například vůbec neověřuje způsob, jakým lze sítě jednotlivých hranolů (tedy budoucí krabičky) rozmístit na arch daných rozměrů a zda je vůbec dané přidání na spoje a odpad reálné nebo podhodnocené.

Po formální stránce je materiál bohužel méně zdařilý, výsledné pdf je zřejmě naskenováno, což místy zhoršuje čitelnost a přehlednost textu.

Součástí materiálu jsou správná řešení jednotlivých úloh, materiál tedy může dobře sloužit jak při společné práci ve výuce, tak při samostatné, např. domácí, přípravě.