Pravděpodobnost

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:120.83 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Materiál ve formě textového dokumentu je určen k ověření znalostí studentů z celku klasická pravděpodobnost. Materiál obsahuje dvě varianty zadání (dvě skupiny) po třech úlohách. Úlohy se zaměřují na výpočet pravděpodobnosti při hodu kostkou a na pravděpodobnost výběru podsouboru podle zadaných podmínek.

Správné řešení je součástí dokumentu. V řešení příkladu 2 ve sk. B je špatně uvedený konečný výsledek (viz. věcná a logická správnost materiálu).