Pravděpodobnost a statistika - Statistický soubor, jednotka, znak

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:582.88 KB
Formát dokumentu:PPTX
Popis:

Materiál je dle autora určen pro „… práci žáků během vyučovací hodiny …“ s využitím projektoru a promítáním materiálů na tabuli (lépe na interaktivní tabuli).

Materiál je věnován učivu týkajícího se úvodu do statistiky. Po úvodním zavedení pojmů statistika, statistický soubor, statistická jednotka a statistický znak (druhy znaků). Dané pojmy jsou vysvětleny na třech příkladech. Poslední čtvrtý příklad je předpřipraven pro statistický výzkum ve třídě.

Všechny příklady jsou dostatečně názorné a jsou doplněny barevně odlišeným autorským řešením (kromě čtvrtého příkladu).

Přestože je soubor typu .PPTX, je kompatibilní i s běžně volně dostupným programem Impress z kancelářského balíku LibreOffice.org.

Materiál neobsahuje chyby odborného matematického charakteru. Malá odbočka k pohádkovému muzikálu Princové jsou na draka, kde zazněla písnička Statistika (https://youtu.be/zQ82GKpFL_M) byl mohlo hodinu oživit.

Materiál je možné použít při výuce tématu o statistice „tak jak je“.