Pravděpodobnost a statistika - Sčítání pravděpodobností

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:1.02 MB
Formát dokumentu:PPTX
Popis:

Materiál je dle autora určen pro „… práci žáků během vyučovací hodiny …“ s využitím projektoru a promítáním materiálů na tabuli (lépe na interaktivní tabuli).

V prezentaci se autor zaměřuje na výpočty pravděpodobnosti navzájem se vylučujících jevů a navzájem se nevylučujících se jevů.

Materiál se skládá z patnácti úloh, které jsou doplněny autorským řešením

Všechny příklady jsou přiměřené obtížnosti, jsou doplněny barevně odlišeným autorským řešením a motivačními obrázky.

Pro správné zobrazení daného souboru je potřeba aspoň program PowerPoint Mobile bez možnosti úpravy nebo komerční placený program PowerPoint z balíku MS Office. Soubor není kompatibilní s běžným volně dostupným programem LibreOffice.org Impress.

Materiál neobsahuje závažné chyby odborného matematického charakteru, ale drobné překlepy se vyskytují např. v úloze 2.22 c) a d), kde jsou ve výsledcích chybní jmenovatelé (místo 6 patří 36).

Po odstranění překlepů je možné materiál použít pro výuku tematického celku Sčítání pravděpodobností na SŠ „tak jak je“.