Pravděpodobnost a statistika - Rozdělení četností

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:1.12 MB
Formát dokumentu:PPTX
Popis:

Materiál je dle autora určen pro „… práci žáků během vyučovací hodiny …“ s využitím projektoru a promítáním materiálů na tabuli (lépe na interaktivní tabuli).

Materiál je věnován učivu týkajícího se četnosti výskytu určitého znaku a také relativní četnosti výskytu určitého znaku ve statistickém souboru. Druhá část materiálu je věnovaná grafickému znázornění pomocí diagramů (spojnicové, sloupkové, kruhové, …).

. Po úvodním zavedení pojmů statistika, statistický soubor, statistická jednotka a statistický znak (druhy znaků). Dané pojmy jsou vysvětleny na třech příkladech. Poslední čtvrtý příklad je předpřipraven pro statistický výzkum ve třídě.

Teorie je doplněna třemi názornými příklady doplněnými barevnými diagrami.

Pro správné zobrazení daného souboru je potřeba aspoň program PowerPoint Mobile bez možnosti úpravy nebo komerční placený program PowerPoint z balíku MS Office. Soubor není kompatibilní s běžným volně dostupným programem LibreOffice.org Impress.

Materiál neobsahuje chyby odborného matematického charakteru.

Materiál je možné použít při výuce tématu o četnosti „tak jak je“.